5:51 p. m.

Save The Music

Publicado por Aleix |

Oh! Quina alegria comprovar que encara queden artistes compromesos, valents capaços de lluitar per uns ideals purs, sense importar quan difícil, quan fort o poderós sigui el rival!

Ni pulseritas ni osties, en un món cínic com el nostre, quina joia poder dir a plè pulmó, FREE CACHULI, coño!Aquest home compromès amb la justícia té un blog que cal visitar a la de ya. Katchuli Askatu!Endogamia Virtual: els nous romàntics

Subscribe